Bouw en Techniek

We staan midden in een tijd waarin de gevolgen van de crisis nadrukkelijk voelbaar zullen zijn. Sectoren, zoals de uitzendbranche, lieten al in 2010 een herstel zien. Maar voor andere sectoren staan veel signalen op oranje of zelfs op rood. Zo is de bouw en infra een bedrijfstak waar de economische verbetering vooralsnog uitblijft.

De Markt

Breed is in de media uitgedragen dat ondernemers in zwaar weer verkeren. Dat besef geeft ons aanleiding om alle aandacht en ondersteuning te blijven geven. Ik zeg in alle eerlijkheid dat het geen eenvoudige opdracht is. Want de storm staat, gelet op de bezuinigingen die de lagere overheden moeten doorvoeren en de strengere eisen die gesteld gaan worden aan hypotheekverstrekking, nog in volle omvang op ons gericht. Tot de crisis voorbij is blijft het alle hens aan dek om deze, zo goed als mogelijk is, door te komen. Dat is naast het voortdurend alert zijn op veranderende marktomstandigheden bij alle relevante beleidsbeslissingen ook de ondersteuning voor uw mensen in de dagelijkse operatie.

De Branche

De sector bevindt zich in een markt waar vanzelfsprekendheid en automatisme verleden tijd zijn. Ondernemen vraagt een andere visie dan voor 2008. En dat kan! Nieuwe thema's bieden kansen. Duurzaam bouwen krijgt in hoog tempo vorm. Lean bouwen is de managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Op het gebied van flexibel bouwen worden de meest fantastische noviteiten bedacht. Stuk voor stuk kansen in deze markt.

Uw Bedrijf

Een groot aantal bedrijven in de bouw behoort tot het midden- en kleinbedrijf en er zijn zeer veel kleine bedrijven. Er bestaat een klein aantal grote concerns. Ongeveer vijfhonderd bedrijven maken deel uit van één van de twaalf grootste bouwconcerns. De bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw verkrijgen 60% van hun omzet uit overheidsopdrachten.

Veel bedrijven in de bouw gaan voor grote opdrachten tijdelijke samenwerkingsverbanden aan: Ketenintegratie. Ook onderaanneming komt veel voor. Bijna een derde van het werk wordt uitbesteed aan onderaannemers, bijvoorbeeld aan een installatiebedrijf of hoveniersbedrijf. De meeste bouwbedrijven zijn regionaal actief en maar een paar bouwbedrijven opereren in heel Nederland.

E-mail Training

E-mail Training

Ontvang sneller én beter antwoord op uw E-mail

lees meer
Commercieel Adviseren

Commercieel Adviseren

Ontwikkel alle 8 fasen van het verkoopproces.

lees meer
Commercieel Debiteurenbeheer

Commercieel Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is toch tegenovergesteld aan commercieel?

lees meer

Bekijk alle trainingen